RING PÅ 21 63 10 65

Facebook
Go to Top

Bygningskonstruktør

Up To Date – Boligservice udfører forskelligartet bygningsarbejde, hovedsagligt konstruktørarbejde, tømrerarbejde og sommerhusservice. Med baggrund i min uddannelse som Bygningskonstruktør BTH, International linie, 1994 kan jeg tilbyde som nedenstående:

Bygningsrapporter
Som tidligere bygningssagkyndig udfører jeg nu bygningsrapporter med udbedringsforslag og anslåede udbedringsomkostninger samt tilbud om udbedring. Husejere kan med stor fordel få dette gjort inden eventuelt hussalg – eller huskøb og før endelig tilstandsrapport.

Byggeteknisk rådgivning
De fleste vil opleve behov for professionel hjælp til løsning af de problemer, som optræder i forbindelse med ethvert byggeri.

Up To Date – Boligservice yder byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser. Rådgivningen er uvildig, – altså uafhængig af leverandør- og entreprenørinteresser, derved overholdes krav, bygherren har stillet i udbuddet.

Byggeteknisk rådgivning ydes i forbindelse med enhver form for byggetekniske anliggender. Det være sig ved ny-, om- eller tilbygning, hvor der ønskes en uvildig byggeteknisk gennemgang af et projekt og evt. kontraktforhold i forbindelse hermed.

Byggeteknisk rådgivning vil typisk indeholde:

Økonomi/budget

– Kvalitetssikring/-krav
– Tidsplanlægning af samlet byggesag

Kontrahering

Indhentede tilbud gennemgåes med bygherren (den som skal have bygget) og jeg anbefaler hvilken entreprenør der har afgivet det mest fordelagtige tilbud.

– Udfærdigelse af kontrakt med den valgte totalentreprenør.

Under byggeriets udførelse
Up To Date – Boligservice godkender:

– Tids- og arbejdsplaner.
– A contobetalinger og slutregninger.
– Dokumentation for arbejdernes korrekte udførelse.
– Grundlag for drift og vedligehold

Aflevering

Up To Date – Boligservice gennemgår byggeriet for fejl og mangler og sørger for:

– Frist for udbedring.
– Slutkontrol.
– Frigivelse af tilbageholdte beløb.
– 1 års gennemgang.
– Frigivelse af garantier.
– Endeligt byggeregnskab.
– Indhentning af kvalitetssikringsdokumenter.
– Indhentning af drifts- og vedligeholdelsesdokumenter.
– 5 års gennemgang.

Under hele byggeprocessen føres løbende byggetilsyn samt afholdes bygge-/bygherremøder, hvor bygherren og øvrige parter sammen med mig gennemgår byggeriets stade, eventuelle ændringer, tvister samt økonomistatus.

3-1

Kontakt mig for uforpligtende samtale og tilbud.
Honorar fastlægges, når behov og omfang af rådgiverydelsen er defineret.